Hitta

Konsultbolag
Vad är ett konsultbolag?
Ett konsultbolag är ett företag med en eller flera anställda konsulter, dvs. specialister inom ett visst område. Företaget hyr ut sin kompetens till en eller flera olika uppdragsgivare.
Vad gör konsultbolag?
Konsultbolag är specialiserade inom ett eller flera kompetensområden. Denna specialistkompetens används för att rådge eller praktiskt hjälpa kunder.
Vilka andra ord används för konsultbolag?
Konsultbolag har inte så många synonymer, men en av dem är förstås konsultföretag. På engelska kallas de ofta consultancy, consulting firm eller consulting company.
Vilka typer av konsultbolag finns det?
De främsta typerna av konsultbolag är:

Konsultbolag med egna konsulter

Ett företag som hyr ut sina egna specialister.

Konsultbolag för frilansare

Ett företag som hyr ut frilansare, men som i övrigt agerar i mångt och mycket som en arbetsgivare för sina frilansare. Påminner mycket om en konsultmäklare.

Egenföretagande konsulter

Ett konsultbolag med enbart en anställd
Vad gör konsultbolag i Brainville?
Konsultbolagen använder Brainville för att hitta konsultuppdrag och för att få verktyg som stödjer deras affär, såsom beläggningsplanering och leadshantering.
När ska man anlita ett konsultbolag?
Några av de främsta anledningarna till att anlita konsultbolag är:

Kompetens

Få in kompetens som ens eget företag inte besitter och inte vill anställa

Flexibilitet

Tillfälligt förstärka kompetensen inom ett område i företaget, till exempel för ett specifikt projekt eller för kunskapsöverföring

Långledigt

Tillfälligt ersätta personal som slutat eller på annat sätt är ledig från sin tjänst